فراخوان ارسال آثار برای اجرای هنر‌های آیینی سنتی اصفهان

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی تخت فولاد اصفهان گفت: اجرای هنرهای آیینی سنتی اصفهان در دو بخش پرده خوانی و شبیه خوانی از 7 آبان تا 29 اصفهان با موضوعات مجالس و داستان های کمتر خوانده شده از واقعه عاشورا، حضرت رسول (ص)، امام حسن(ع)، امام رضا (ع) و حضرت فاطمه (س) در تخت فولاد اصفهان برگزار می شود.
سیدعلی معرک نژاد افزود: علاقه مندان تا پایان مهر فرصت دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی اینترنتی www.takhtefoulad.ir مراجعه کنند.آشنایی مردم با این بخش از میراث معنوی از اهداف اجرای هنرهای آیینی سنتی اصفهان است.

 

 

 

ضوابط و شرایط شرکت در فراخوان اجرای هنرهایی آیینی سنتی اصفهان

فرم ثبت نام شرکت در فراخوان