شاعری که بیشتر به خطاطی معروف بود/ معرفی خطاط سردر مدرسه صدر بازار اصفهان

 

 

 حاج آقا  رحیم ارباب در

خطبه های نماز جمعه خطبه شعبانیه رسول اکرم (ص) را در مورد عظمت واهمیت رمضان بیان میکنند.

حجم فایل:3mb

مدت : 20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 حاج آقا  رحیم ارباب در

خطبه های نماز جمعه خطبه شعبانیه رسول اکرم (ص) را در مورد عظمت واهمیت رمضان بیان میکنند.

حجم فایل:3mb

مدت : 20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاج آقا  رحیم ارباب در

خطبه های نماز جمعه خطبه شعبانیه رسول اکرم (ص) را در مورد عظمت واهمیت رمضان بیان میکنند.

حجم فایل:3mb

مدت : 20 دقیقه