سید محمدباقر درچه ای

سید محمدباقر درچه ای

سمعة :

سید محمدباقر درچه ای
تاريخ الوفاة (قمري / شمسي) :
28/04/1342
قبر :
کازرونی :
مجال النشاط :
:
از مجتهدین و مدرسین برجسته که صدها عالم عالیقدر از محضر او بهره بردند . از آن جمله آیت الله العظمی بروجردی و شهید مدرس