فاطمه بیگم

فاطمه بیگم

شهرت :

فاطمه بیگم
تاریخ وفات (قمری/شمسی) :
18/02/1342
مزار :
ملا اسماعیل خواجویی :
زمینه فعالیت :
شاعر :
ملقب به خان آغا بیگم، دختر نواب میرزا محمد تقی حسینی صفوی خلیفه سلطانی از زنان شاعره و عالمه و فاضله بوده است. وی بر اساس متن سنگ مزارش، ساکن محلة گلبهار اصفهان بوده و در 18 صفر 1342ق فوت می کند.
مزار وی در تکیة ملا اسماعیل خواجویی قرار گرفته است.

مشروح زندگی نامه
ملقب به خان آغا بیگم، دختر نواب میرزا محمد تقی حسینی صفوی خلیفه سلطانی از زنان شاعره و عالمه و فاضله بوده است. وی بر اساس متن سنگ مزارش، ساکن محلة گلبهار اصفهان بوده و در 18 صفر 1342ق فوت می کند.
مزار وی در تکیة ملا اسماعیل خواجویی قرار گرفته است.