محمدعلی اشتری

محمدعلی اشتری

شهرت :

اشتری
تاریخ وفات (قمری/شمسی) :
18/07/1375
مزار :
آباده ای :
زمینه فعالیت :
عالم فاضل :

شیخ محمد علی اشتری، واعظ فاضل و زاهد متقی ، فرزند حاج شیخ محمد بن شیخ محمد حسن (م: 1286ق مدفون در تکیه آباده ای) از شاگردان شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) و از موثقین اهل منبر اصفهان، در شب جمعه 18 رجب سال 1375ق در سن متجاوز از نود سالگي وفات یافت و در تکیه آباده ای مدفون گردید.


مشروح زندگی نامه

شیخ محمد علی اشتری، واعظ فاضل و زاهد متقی ، فرزند حاج شیخ محمد بن شیخ محمد حسن (م: 1286ق مدفون در تکیه آباده ای) از شاگردان شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) و از موثقین اهل منبر اصفهان، در شب جمعه 18 رجب سال 1375ق در سن متجاوز از نود سالگي وفات یافت و در تکیه آباده ای مدفون گردید.