مراسم ادای احترام به استاد شکرالله صنیع زاده  هنرمند مینا کار معاصر(۵)

مراسم ادای احترام به استاد شکرالله صنیع زاده هنرمند مینا کار معاصر(۵)

ازیاد_نرفتنی_ها(۵) 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تور_گردشگری آشنایی با احیاگر هنر میناکاری استاد شکرالله صنیع زاده. 🌺 به مناسبت تولد استاد 🌺 ❇️ مسیر بازدید: خانه جواهری، موزه هنرستان هنرهای زیبا, مزار استاد در تکیه آغاباشی 📆 ۸ صبح دوشنبه, ۱۵بهمن ماه. [...]

اطلاعات بیشتر