گزارش تصویری ویژه ازیادنرفتنی ها


به مناسبت سالروز تولد استاد  جلال الدین همایی برگزار شد
تورگردشگری
شامل بازدید از :


1-  مدرسه علمیه نیماورد 

محل تحصیل استاد در دوران طلبگی

 

2- خانه شعر و فرهنگ اصفهان  

منزل استاد همایی- 

 

3-  مزار استاد در تکیه لسان الارض

 

زمان:

 پنجشنبه,۱۳ دی ماه