مراسم ادای احترام به استاد شکرالله صنیع زاده  هنرمند مینا کار معاصر(۵)

ازیاد_نرفتنی_ها(۵)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
تور_گردشگری
آشنایی با احیاگر هنر میناکاری
استاد شکرالله صنیع زاده.

🌺 به مناسبت تولد استاد 🌺

❇️ مسیر بازدید:
خانه جواهری، موزه هنرستان هنرهای زیبا, مزار استاد در تکیه آغاباشی

📆 ۸ صبح دوشنبه, ۱۵بهمن ماه.